obra adaptación de local para uso sanitario en Ourense, ayto. Ourense [OU]
arquitecto Roberto González Fernández
superficie 250 m²