obra piso en Ourense, ayto. Ourense [OU]
arquitecto Roberto González Fernández
superficie 110 m²