obra concurso para la construcción de VPP en Ourense, ayto. Ourense [OU]
arquitecto Elsa E. Borbujo Marín, Roberto González Fernández y Marcos Domínguez de Diego