obra infografías de edificio en calle A Barreira de Ourense, ayto. Ourense [OU]
arquitecto Elsa E. Borbujo Marín y Roberto González Fernández