obra proyecto de humanización en calle Canela Barbaña de Ourense, ayto. Ourense [OU]
arquitecto Elsa E. Borbujo Marín, Gerardo Cid Guede y David González Rey