obra vivienda unifamiliar en Seixalbo, ayto. Ourense [OU]
arquitecto Roberto González Fernández
superficie 277 m²